Zespół

Kim jesteśmy

Poznaj nasz zespół specjalistów

Specjalista psychiatra

Dr n. med. Paweł Pawełczak

Jestem specjalistą psychiatrą z 17 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Doświadczenie zdobywałem w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku uzyskałem tytuł naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii. Od wielu lat porwadzę prywatną praktykę lekarską. Zajmuję się całym spectrum zaburzeń i chorób psychicznych u osób dorosłych. Pomagam również pacjentom cierpiącym z powodu uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych. Jestem założycielem Klinik Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie i Sochaczewie. Wierzę, że lekarz powinien być blisko pacjentów i pracować na rzecz lokalnej społeczności. Uważam, że relacja z pacjentem powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu i dawać poczucie bezpieczeństwa osobom potrzebującym leczenia psychiatrycznego.
Posiadam prawo wystawiania zwolnień lekarskich i przepisywania leków refundowanych. Wystawiam zaświadczenia o stanie zdrowia psychicznego do celów administracyjnych

Lekarz, psychiatra

Dr Marcin Kołodziej

Ukończyłem studia lekarskie na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Na co dzień zajmuję się psychiatrią dorosłych. Obecnie pracuję w
Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (MSCZ).

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywałem między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie (IPiN) w III Klinice Psychiatrii w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym, w oddziale
detoksykacyjnym OLZA w Zakładzie Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w IPiN, w Oddziale
Diagnostyczno-Terapeutycznym dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu IPiN, a także w
Oddziale Klinicznym Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

W swojej codziennej praktyce pomagam osobom z depresją i innymi zaburzeniami nastroju,
zaburzeniami psychotycznymi, uzależnieniami (od alkoholu, benzodiazepin, innych substancji
psychoaktywnych oraz behawioralnych), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu, zaburzeniami
psychicznymi wieku starszego, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania się.
W pracy ważne dla mnie jest całościowe oraz indywidualne podejście podejście do pacjenta, mogące
postawić właściwą diagnozę oraz, w porozumieniu z pacjentem, dobrać najwłaściwszą metodę
leczenia.

Posiadam uprawnienia do wypisywania recept pełnopłatnych i refundowanych, wystawiania
zaświadczeń i zwolnień lekarskich.”

Specjalista Psychiatra, seksuolog

Dr Aleksandra Mazurek

Jestem lekarką specjalistką psychiatrii i seksuologii. Realizuję specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży. Posiadam dyplom terapeuty w podejściu Otwartego Dialogu.

Jestem certyfikowaną hipoterapeutką i terapeutką integracji sensorycznej.

Prowadzę diagnostykę i terapię pacjentów w każdym wieku ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowia psychicznego oraz zdrowia seksualnego dzieci i młodzieży.

psychoterapeutka Gestalt, Coach, trener rozwoju osobistego

Małgorzata Bladowska-Wrzodak

Nazywam się Małgorzata Bladowska-Wrzodak. Jestem psychoterapeutką Gestalt po czteroletniej szkole, w trakcie zdobywania europejskiego certyfikatu EAGT) oraz coachem i trenerem rozwoju osobistego.


Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych, par a także grupy rozwojowo-terapeutyczne. Pomagam osobom, które doświadczają stresu, lęków, depresji, dolegliwości psychosomatycznych, samotności, żałoby a także chcących rozwinąć swój potencjał.


Każda sesja jest dla mnie autentycznym, wspierającym spotkaniem bez oceniania, w „Tu i Teraz – Ja i Ty”. W początkowym etapie wspólnie budujemy poczucie zaufania i opracowujemy cele terapeutyczne. W trakcie kolejnych spotkań można doświadczyć poczucia bycia przyjętym i zrozumianym ze wszystkimi swoimi trudnymi odczuciami, emocjami i myślami. Z czasem następuje proces poszerzania świadomości i samoregulacji, a odzyskana energia pozwala zaprowadzać pożądane zmiany w życiu.


W pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i poddaję ją regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów EAGT.


Z wykształcenia akademickiego jestem mgr Socjologii, uczyłam się Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Przez kilka lat pracowałam jako Life Coach (ukończyłam roczne studia podyplomowe w Collegium Civitas, a następnie uzyskałam międzynarodową akredytację coachingową ACC ICF). Skończyłam także dwuletnią szkołę trenerów Komunikacji opartej na empatii (w nurcie NVC).


Jestem autorką poradników dla kobiet m.in. „Od przemocy ekonomicznej do niezależności” (we współpracy z Centrum Praw Kobiet).


Zapraszam do wspólnej podróży.

psychoterapeuta Gestalt

Robert Dobosz-Krulikowski

Jestem psychoterapeutą Gestalt. Obecnie biorę udział w programie zdobywania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT.
 
Jestem Trenerem lI stopnia (edukator, trener -235910), oraz ukończyłem studia magisterskie Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Prowadzę psychoterapię indywidualną, długo i krótkoterminową osób dorosłych, młodzieży oraz par i małżeństw. Jestem terapeutą LGBTQ+ friendly.
 
Obszar mojej pracy terapeutycznej obejmuje: nerwice, traumy, lęki, depresję, relacje międzyludzkie, żałobę, psychosomatykę, seksualność, interwencję kryzysową, rozwój osobisty oraz uzależnienia i współuzależnienia.
Zapraszam do spotkania w atmosferze otwartości i szacunku.
 
Sesje są poufne, a ich zasady omawiam podczas pierwszego spotkania.
Każda konsultacja oraz sesja terapeutyczna przebiega w oparciu o zasady Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Dbam o jakość prowadzonej przeze mnie psychoterapii poprzez zaangażowanie we własny rozwój osobisty, uczestniczenie w warsztatach oraz regularną superwizję.
 
Wierzę, że każdy z Nas ma w sobie wielki potencjał do rozwoju i do tego by być szczęśliwym. W moim gabinecie znajdziesz warunki sprzyjających uaktywnieniu Twojego potencjału, poszerzysz samoświadomość i zyskasz umiejętności kierowania własnym życiem.
 
Prywatnie jestem badaczem ludzkiej motywacji i miłośnikiem Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

PSYCHOTERAPEUTKA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA, MEDIATOR

DOROTA HOLC

Pracuję w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematów oraz porozumienia bez przemocy.
Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają:

⦁ kryzysów życiowych
⦁ problemów w relacjach osobistych i zawodowych
⦁ stanów lękowych
⦁ stanów depresyjnych
⦁ wypalenia zawodowego
⦁ niskiej samooceny
⦁ prowadzę mediacje rodzinne

Ukończyłam Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z Mediacji Rodzinnych i Społecznych, Medyczne Studium Pielęgniarskie, dwustopniowe szkolenie z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR.), szkolenie NVC (porozumienie bez przemocy). Obecnie jestem w trakcie nauki w 4-letniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym rekomendowanej przez PTTPB i zgodnej ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.


Doświadczenie zdobywałam pracując przez ponad 20 lat w placówkach medycznych o różnych specjalnościach, odpowiadając za organizację procesów leczenia i zdrowienia pacjentów. Ostanie 4 lata byłam związana z placówkami zajmującymi się zdrowiem psychicznym.
Swoją pracę poddaję superrewizji.

Zapraszam,
Dorota Holc

dorota-holc2

Psychoterapeutka, psycholog
Mgr Aneta Rychlicka


Studia z zakresu psychologii ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integratywnym w Studium Psychoterapii
SPCh.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym
Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Pracując indywidualnie z pacjentami, prowadząc warsztaty
oraz uczestnicząc w terapii grupowej.


Pracuję pod stałą superwizją.
Pomagam osobom które doświadczają kryzysów życiowych i rodzinnych. Przechodzą kryzys wartości, doświadczają
samotności, brak sensu życia lub znalazły się w krytycznym momencie życia. Mają niskie poczucie własnej wartości.
Pomagam ludziom w problemach wychowawczych, doświadczających konfliktów i kryzysów w relacjach z innymi, w
tym również w kontaktach społecznych.
Wspieram pacjentów w procesie poznawania siebie.

W zrozumieniu i akceptowaniu zmian, które towarzyszą rozwojowi.

Psycholog dziecięcy, socjoterapeuta

Mgr Iwona Kłopocka

Jestem psychologiem dziecięcym i socjoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem. Wspieram młodzież w okresie dojrzewania oraz tę znajdującą się w trudnej sytuacji rodzinnej. W procesie pomagania ważnym elementem dla mnie jest ustalenie z młodym człowiekiem celu jego pracy nad sobą. Nieodzownym aspektem pomocy nastolatkowi jest ścisła współpraca z rodzicami. Dlatego w trakcie długoterminowego wsparcia psychologicznego systematycznie organizuję spotkania podsumowujące efekty pomocy psychologicznej.

Aktualnie w pracy psychologicznej wykorzystuję metodę psychodramy wg Moreno. Metoda ta uwzględnia wykorzystanie spontaniczności działania i pracę z ciałem. Spotkanie więc nie tylko uruchamia emocje i myśli, ale również kreatywność człowieka i ruch.

Ukończyłam psychologię rozwojowo-wychowawczą na UKSW w Warszawie i studia podyplomowe z socjoterapii w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Jestem w trakcie szkolenia I stopnia z Psychodramy. Doświadczenie zdobyłam pracując w placówkach oświatowych, w Domu Dziecka i ośrodku wsparcia rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci. Ponadto jestem autorem artykułów na temat psychicznych przyczyn niepłodności i sposobów przełamywania blokad w skutecznym staraniu się o dziecko. Zajmowałam się również prowadzeniem w szkole policealnej wykładów z Psychologii człowieka chorego.

W codziennej pracy z młodzieżą wciąż zachwycają mnie psychiczne zasoby młodego pokolenia. Dzięki temu z pasją angażuję się w kontakt z nastolatkiem.

iwona-klopocka

Copyright © 2022 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl