Zespół

Kim jesteśmy

Poznaj nasz zespół specjalistów

Specjalista psychiatra

Dr n. med. Paweł Pawełczak

Jestem specjalistą psychiatrą z 17 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Doświadczenie zdobywałem w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku uzyskałem tytuł naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii. Od wielu lat porwadzę prywatną praktykę lekarską. Zajmuję się całym spectrum zaburzeń i chorób psychicznych u osób dorosłych. Pomagam również pacjentom cierpiącym z powodu uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych. Jestem założycielem Klinik Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie i Sochaczewie. Wierzę, że lekarz powinien być blisko pacjentów i pracować na rzecz lokalnej społeczności. Uważam, że relacja z pacjentem powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu i dawać poczucie bezpieczeństwa osobom potrzebującym leczenia psychiatrycznego.
Posiadam prawo wystawiania zwolnień lekarskich i przepisywania leków refundowanych. Wystawiam zaświadczenia o stanie zdrowia psychicznego do celów administracyjnych

Specjalista Psychiatra, seksuolog

Dr Aleksandra Mazurek

Jestem lekarką specjalistką psychiatrii i seksuologii. Realizuję specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży. Posiadam dyplom terapeuty w podejściu Otwartego Dialogu.

Jestem certyfikowaną hipoterapeutką i terapeutką integracji sensorycznej.

Prowadzę diagnostykę i terapię pacjentów w każdym wieku ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowia psychicznego oraz zdrowia seksualnego dzieci i młodzieży.

tomasz-piersa

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Tomasz Piersa

Jestem lekarzem z pasją do pracy z ludźmi i pomagania im w osiągnięciu zdrowia psychicznego. Moje podejście opiera się na empatii, szacunku i indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zdobywałem wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają mi skutecznie diagnozować oraz leczyć różnorodne zaburzenia psychiczne.

Na co dzień doświadczenie gromadzę pracując w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Niezależnie od tego, czy borykasz się z depresją, lękiem, zaburzeniami nastroju, czy innymi wyzwaniami psychicznymi, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Moje podejście terapeutyczne obejmuje diagnostykę, farmakoterapię oraz podejście holistyczne, uwzględniając Twoje indywidualne potrzeby.

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Katarzyna Wojnowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który w 2020r. ukończyłam z nagrodą im. J. Chlebowskiego dla najlepszego studenta Wydziału Lekarskiego.

Aktualnie pracuję w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, realizując szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.
Mój szczególny obszar zainteresowań stanowi związek zdrowia psychicznego i somatycznego, który zgłębiałam w trakcie podyplomowych studiów Psychosomatyka i Somatopsychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z tego też powodu łączę pracę jako psychiatra z pracą w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim.

Ukończyłam roczne Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, posiadam certyfikację Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz odbyłam liczne szkolenia w zakresie leczenia przewlekłych zespołów bólowych.

W swojej pracy holistycznie podchodzę do zgłaszanych przez pacjentów trudności, kierując się założeniami medycyny opartej na dowodach (EBM) i starając się stworzyć “szytą na miarę” terapię dla każdego pacjenta.
Przyjmuję pacjentów powyżej 18 roku życia. Posiadam prawo wystawiania zwolnień lekarskich i przepisywania leków refundowanych.

Wystawiam zaświadczenia o stanie zdrowia psychicznego do celów administracyjnych.

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Anna Morytko

Jestem lekarzem, dla którego priorytetem jest empatia i zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem indywidualnych doświadczeń, sytuacji i potrzeb każdego pacjenta. Dbam o to, aby każdy zrozumiał przyczyny swoich dolegliwości i aktywnie uczestniczył w procesie leczenia.

Ukończyłam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a obecnie związana jestem z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie pracuję na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym.

Zapraszam do kontaktu i umówienia się na spotkanie.

psychoterapeutka Gestalt, Coach, trener rozwoju osobistego

Małgorzata Bladowska-Wrzodak

Nazywam się Małgorzata Bladowska-Wrzodak. Jestem psychoterapeutką Gestalt po czteroletniej szkole, w trakcie zdobywania europejskiego certyfikatu EAGT) oraz coachem i trenerem rozwoju osobistego.


Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych, par a także grupy rozwojowo-terapeutyczne. Pomagam osobom, które doświadczają stresu, lęków, depresji, dolegliwości psychosomatycznych, samotności, żałoby a także chcących rozwinąć swój potencjał.


Każda sesja jest dla mnie autentycznym, wspierającym spotkaniem bez oceniania, w „Tu i Teraz – Ja i Ty”. W początkowym etapie wspólnie budujemy poczucie zaufania i opracowujemy cele terapeutyczne. W trakcie kolejnych spotkań można doświadczyć poczucia bycia przyjętym i zrozumianym ze wszystkimi swoimi trudnymi odczuciami, emocjami i myślami. Z czasem następuje proces poszerzania świadomości i samoregulacji, a odzyskana energia pozwala zaprowadzać pożądane zmiany w życiu.


W pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i poddaję ją regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów EAGT.


Z wykształcenia akademickiego jestem mgr Socjologii, uczyłam się Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Przez kilka lat pracowałam jako Life Coach (ukończyłam roczne studia podyplomowe w Collegium Civitas, a następnie uzyskałam międzynarodową akredytację coachingową ACC ICF). Skończyłam także dwuletnią szkołę trenerów Komunikacji opartej na empatii (w nurcie NVC).


Jestem autorką poradników dla kobiet m.in. „Od przemocy ekonomicznej do niezależności” (we współpracy z Centrum Praw Kobiet).


Zapraszam do wspólnej podróży.

psychoterapeuta Gestalt

Robert Dobosz-Krulikowski

Jestem psychoterapeutą Gestalt. Obecnie biorę udział w programie zdobywania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT.
 
Jestem Trenerem lI stopnia (edukator, trener -235910), oraz ukończyłem studia magisterskie Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Prowadzę psychoterapię indywidualną, długo i krótkoterminową osób dorosłych, młodzieży oraz par i małżeństw. Jestem terapeutą LGBTQ+ friendly.
 
Obszar mojej pracy terapeutycznej obejmuje: nerwice, traumy, lęki, depresję, relacje międzyludzkie, żałobę, psychosomatykę, seksualność, interwencję kryzysową, rozwój osobisty oraz uzależnienia i współuzależnienia.
Zapraszam do spotkania w atmosferze otwartości i szacunku.
 
Sesje są poufne, a ich zasady omawiam podczas pierwszego spotkania.
Każda konsultacja oraz sesja terapeutyczna przebiega w oparciu o zasady Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Dbam o jakość prowadzonej przeze mnie psychoterapii poprzez zaangażowanie we własny rozwój osobisty, uczestniczenie w warsztatach oraz regularną superwizję.
 
Wierzę, że każdy z Nas ma w sobie wielki potencjał do rozwoju i do tego by być szczęśliwym. W moim gabinecie znajdziesz warunki sprzyjających uaktywnieniu Twojego potencjału, poszerzysz samoświadomość i zyskasz umiejętności kierowania własnym życiem.
 
Prywatnie jestem badaczem ludzkiej motywacji i miłośnikiem Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

PSYCHOTERAPEUTKA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA, MEDIATOR

DOROTA HOLC

Pracuję w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematów oraz porozumienia bez przemocy.
Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają:

⦁ kryzysów życiowych
⦁ problemów w relacjach osobistych i zawodowych
⦁ stanów lękowych
⦁ stanów depresyjnych
⦁ wypalenia zawodowego
⦁ niskiej samooceny
⦁ prowadzę mediacje rodzinne

Ukończyłam Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z Mediacji Rodzinnych i Społecznych, Medyczne Studium Pielęgniarskie, dwustopniowe szkolenie z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR.), szkolenie NVC (porozumienie bez przemocy). Obecnie jestem w trakcie nauki w 4-letniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym rekomendowanej przez PTTPB i zgodnej ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.


Doświadczenie zdobywałam pracując przez ponad 20 lat w placówkach medycznych o różnych specjalnościach, odpowiadając za organizację procesów leczenia i zdrowienia pacjentów. Ostanie 4 lata byłam związana z placówkami zajmującymi się zdrowiem psychicznym.
Swoją pracę poddaję superrewizji.

Zapraszam,
Dorota Holc

dorota-holc2

Psychoterapeutka, psycholog
Mgr Aneta Rychlicka


Studia z zakresu psychologii ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integratywnym w Studium Psychoterapii
SPCh.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym
Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Pracując indywidualnie z pacjentami, prowadząc warsztaty
oraz uczestnicząc w terapii grupowej.


Pracuję pod stałą superwizją.
Pomagam osobom które doświadczają kryzysów życiowych i rodzinnych. Przechodzą kryzys wartości, doświadczają
samotności, brak sensu życia lub znalazły się w krytycznym momencie życia. Mają niskie poczucie własnej wartości.
Pomagam ludziom w problemach wychowawczych, doświadczających konfliktów i kryzysów w relacjach z innymi, w
tym również w kontaktach społecznych.
Wspieram pacjentów w procesie poznawania siebie.

W zrozumieniu i akceptowaniu zmian, które towarzyszą rozwojowi.

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Mgr Aneta Jóźwik-Tkaczuk

Jest absolwentką psychologii klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4- letnie szkolenie psychoanalityczne zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od 2012 roku zajmuje się psychoterapią. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie, Poradni Profilaktyki Środowiskowej MARATON w Warszawie, prowadząc indywidualną i grupową psychoterapię dorosłych oraz młodzieży. Prowadziła terapię uzależnionych w formie ambulatoryjnej oraz w stacjonarnym Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Piastowie.

Obecnie udziela pomocy psychologicznej oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w prywatnych placówkach w Warszawie oraz współpracuję z Fundacją Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii. Pracuje z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin dysfunkcyjnych (DDA), osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nerwicowe natury psychosomatycznej oraz zaburzenia osobowości (zachowania). Swoją opieką – w formie terapii indywidualnej– obejmuje dorosłych, a także młodzież powyżej 16. roku życia. Psychoterapeuta pomaga w problemach związanych z trudnościami budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, kryzysami w związkach, żałobą, utratą pracy. Jako psychoterapeuta zajmuje się również pracą dotyczącą poczucia osamotnienia, pustki, problemami egzystencjalnymi w tym brak chęci do życia, myśli samobójcze.

Prowadzi terapię w nurcie psychoanalitycznym – pracuje z pacjentem, zwraca szczególną uwagę na wydarzenia z życia oraz sposób wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Jest przekonana, że umiejętność rozumienia siebie oraz swoich emocji wpływa na poprawę jakości życia oraz możliwość korzystania z własnego potencjału . Terapia psychoanalityczna to naukowo udowodniona metoda leczenia. Jako psychoterapeuta pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA INTEGRATYWNY

AGATA SKRZECZYŃSKA

„Wędrowcze, nie ma drogi, droga powstaje, gdy idziesz”.
Antonio Machado

Jeśli czujecie Państwo, że coś w Waszym życiu jest nie tak, czegoś brakuje, nie czujecie radości, satysfakcji, albo czegoś niepożądanego jest za dużo, to zapraszam do wspólnej podróży po meandrach Państwa życia. W atmosferze życzliwości, akceptacji i zrozumienia, w bezpieczny sposób przyjrzyjmy się wspólnie temu, co smuci, rozczarowuje, frustruje, złości, boli, przeszkadza w tym, by iść przez życie dumnie, mając poczucie spełnienia. A także zajrzymy do zasobów, mocnych stron, które dodadzą siły i motywacji.
Pokaż mi, Wędrowcze, gdzie jesteś na swojej drodze, skąd przychodzisz, dokąd chcesz iść.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą na IV roku całościowego szkolenia psychoterapeutycznego integrującego różne modalności terapeutyczne. Szczególnie bliskie są mi: nurt głębi/ relacji, czyli psychodynamiczny oraz spojrzenie w kontekście rodzinnym, czyli nurt systemowy. Korzystam także ze sposobów pracy interwencji kryzysowej oraz stale poszerzam swoją wiedzę o inne możliwości rozumienia problemów i potrzeb moich rozmówców.

Wcześniej ukończyłam jednolite magisterskie studia z Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Następnie kontynuowałam naukę na studiach z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej na SWPS w Warszawie oraz z Pomocy Psychologicznej i Interwencji Systemowych w Rodzinie na SWPS w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam głównie w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Centrum Praw Kobiet oraz w praktyce prywatnej, pracując indywidualnie z osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności emocjonalno-psychicznych, kryzysów, traum.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oznacza to, że obowiązują mnie zasady oraz regulamin tego Towarzystwa, a także Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.

Moja praca jest superwizowana przez superwizora w nurcie psychodynamicznym.

Psycholog dziecięcy, socjoterapeuta

Mgr Iwona Kłopocka

Jestem psychologiem dziecięcym i socjoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem. Wspieram młodzież w okresie dojrzewania oraz tę znajdującą się w trudnej sytuacji rodzinnej. W procesie pomagania ważnym elementem dla mnie jest ustalenie z młodym człowiekiem celu jego pracy nad sobą. Nieodzownym aspektem pomocy nastolatkowi jest ścisła współpraca z rodzicami. Dlatego w trakcie długoterminowego wsparcia psychologicznego systematycznie organizuję spotkania podsumowujące efekty pomocy psychologicznej.

Aktualnie w pracy psychologicznej wykorzystuję metodę psychodramy wg Moreno. Metoda ta uwzględnia wykorzystanie spontaniczności działania i pracę z ciałem. Spotkanie więc nie tylko uruchamia emocje i myśli, ale również kreatywność człowieka i ruch.

Ukończyłam psychologię rozwojowo-wychowawczą na UKSW w Warszawie i studia podyplomowe z socjoterapii w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Jestem w trakcie szkolenia I stopnia z Psychodramy. Doświadczenie zdobyłam pracując w placówkach oświatowych, w Domu Dziecka i ośrodku wsparcia rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci. Ponadto jestem autorem artykułów na temat psychicznych przyczyn niepłodności i sposobów przełamywania blokad w skutecznym staraniu się o dziecko. Zajmowałam się również prowadzeniem w szkole policealnej wykładów z Psychologii człowieka chorego.

W codziennej pracy z młodzieżą wciąż zachwycają mnie psychiczne zasoby młodego pokolenia. Dzięki temu z pasją angażuję się w kontakt z nastolatkiem.

iwona-klopocka

Psycholog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy.

Mgr Diana Giera-Kmiecik

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, doradcą zawodowym i trenerem umiejętności psychospołecznych.

W Klinice Zdrowia Psychicznego zajmuję się psychoterapią i konsultacjami psychologicznymi dla młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych.

Jeśli doświadczasz uczuć:

  • lęku
  • smutku
  • złości
  • samotności w stopniu, który utrudnia Ci życie
  • stanąłeś w obliczu zmian (w pracy, szkole lub życiu osobistym), z którymi nie do końca sobie radzisz
  • utraciłeś coś/kogoś ważnego i zastanawiasz się jak dalej żyć albo potrzebujesz po prostu omówić ważne dla Ciebie sprawy

zapraszam Cię na spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego w serdecznej atmosferze omówimy Twoją sytuację i ewentualne wątpliwości.
Sam zdecydujesz, czy te spotkania mogą być Tobie pomocne.
Nie dam Ci gotowych rozwiązań, ale wierzę, że każdy ma zasoby, które umożliwiają mu odkrycie właściwej drogi.
Ja zaś, o ile będzie taka Twoja wola, chętnie będę Ci towarzyszyć, bo przecież
„każda droga do celu zaczyna się od pierwszego kroku”.

Więcej o mnie:
Ukończyłam Uniwersytet SWPS, uzyskując tytuł mgr psychologii, specjalność społeczna psychologia kliniczna, psychologia społeczna, a także studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu (Uniwersytet Warszawski), doradztwa zawodowego (Szkoła Główna Handlowa) oraz Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Intra)

Kwalifikacje z zakresu psychoterapii zdobyłam w trakcie:

  • 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym, w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej
  • Kursu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
  • Kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Posiadam uprawnienia do badań w zakresie transportu nr EP.587/2019 oraz badań na broń, nr zaś. 125/19.

W pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl