Leczenie uzależnienia od alkoholu

W naszej klinice w Pruszkowie specjaliści psychiatrzy i psychoterapeuci współpracują, by oferować pacjentom kompleksowe leczenie uzależnień od alkoholu. Zapraszamy do kontaktu, jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej pomocy.

O co chodzi w uzależnieniu od alkoholu?


Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu, jest zaburzeniem zdrowia psychicznego. Charakteryzuje się ono niekontrolowanym, kompulsywnym spożyciem alkoholu, zwiększającą się tolerancją na jego działanie oraz występowaniem objawów odstawienia, gdy dochodzi do próby zaprzestania picia. Osoby cierpiące na alkoholizm często zaniedbują swoje zobowiązania i kontynuują spożywanie alkoholu, pomimo świadomości jego negatywnego wpływu na zdrowie, życie rodzinne i zawodowe.

Objawy uzależnienia od alkoholu?


Objawy uzależnienia od alkoholu obejmują zwiększoną tolerancję na alkohol, występowanie symptomów odstawienia, utratę kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, poświęcanie znacznej ilości czasu na działania związane z piciem oraz ignorowanie obowiązków na rzecz picia, nawet jeśli wiąże się to z negatywnymi skutkami. Osoby zmagające się z uzależnieniem mogą także porzucać inne formy aktywności, pić w sytuacjach ryzykownych, napotykać trudności w próbach zaprzestania picia, oraz ukrywać lub zatajać swoje zachowania związane z alkoholem. Wczesna interwencja i poszukiwanie specjalistycznej pomocy są istotne w procesie leczenia alkoholizmu.

Przyczyny uzależnienia od alkoholu


Uzależnienie od alkoholu jest często efektem kombinacji różnych czynników, w tym genetycznych, środowiskowych, społecznych i psychologicznych. Skłonność do alkoholizmu może być częściowo dziedziczna, szczególnie u osób pochodzących z rodzin z historią tego uzależnienia. Czynniki środowiskowe, takie jak łatwy dostęp do alkoholu i presja społeczna, również mają wpływ. Problemy emocjonalne, na przykład depresja i lęk, mogą skłaniać do picia jako sposobu radzenia sobie. Wczesne rozpoczęcie spożywania alkoholu i trudne wydarzenia życiowe, takie jak rozwód czy utrata pracy, również mogą zwiększać prawdopodobieństwo uzależnienia. Dodatkowo, pewne cechy charakteru i zachowania, jak impulsywność czy skłonność do poszukiwania silnych wrażeń, mogą sprzyjać rozwojowi problemów z alkoholem.

Jak leczymy uzależnienie od alkoholu?


Terapia uzależnienia od alkoholu jest procesem wieloaspektowym, który zawiera różne metody leczenia, takie jak detoksykacja, różnorodne formy terapii psychologicznej (zarówno indywidualnej, jak i grupowej), programy leczenia zarówno ambulatoryjnego, jak i stacjonarnego, a w niektórych przypadkach również farmakoterapię. Niezmiernie istotne są również wsparcie ze strony grupy takiej jak Anonimowi Alkoholicy oraz pomoc rodziny i przyjaciół. Ważne jest także wprowadzenie zmian w stylu życia, na przykład przyjęcie zdrowych nawyków żywieniowych i unikanie sytuacji, które mogą prowokować do picia. Proces ten wymaga spersonalizowanego podejścia i długotrwałego zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty.

Nasze podejście do leczenia alkoholizmu jest kompleksowe i zaczyna się od dokładnej oceny oraz diagnozy problemu z alkoholem i ewentualnych towarzyszących mu zaburzeń psychicznych. Nasi psychiatrzy przedstawią plan terapii, który może obejmować farmakoterapię w celu złagodzenia objawów odstawienia i zmniejszenia chęci do picia, a także różne formy terapii psychologicznej, w tym terapię poznawczo-behawioralną. Kluczowym elementem jest długoterminowa opieka, aby skutecznie zarządzać przewlekłą naturą uzależnienia od alkoholu.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl