Zakres usług psychiatrycznych

Droga brukowa prowdząca do kliniki w sochaczewie, gdzie pomocy udziela psychiatra

Klinika zdrowia psychicznego

Specjalizujemy się w leczeniu:

Dzięki współpracy psychiatry, psychologa i psychoterapeuty w naszej klinice na terenie Pruszkowa oferujemy Państwu pomoc i leczenie w całym zakresie zaburzeń i problemów psychicznych.

Skuteczna droga do zdrowia psychicznego

Przez długi okres rozwoju medycyny ludzki organizm był postrzegany w dwóch aspektach: fizycznym (somatycznym) i duchowym/emocjonalnym (psyche). W filozofii medycyny próbowano te dwie sfery funkcjonowanie człowieka raz łączyć, innym razem traktować rozdzielnie. Obecnie zwycięża holistyczne postrzeganie zdrowia człowieka, które te dwa ważne aspekty ludzkiego organizmu łączy w całość. Rozwój nowoczesnej psychiatrii zbliżył ją do medycyny zajmującej się zdrowiem fizycznym człowieka. Dzięki szybkiemu postępowi w metodach obrazowania mózgu okazało się, że ten niezwykle ważny dla naszego funkcjonowania organ, czasami choruje jak każdy inny narząd. Objawami dysfunkcji mózgu są choroby i zaburzenia psychiczne, którymi zajmujemy się w Klinice Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie. Podział chorób psychicznych, ich różne klasyfikacje i często zamiennie stosowane terminy określające zaburzenia psychiczne powodują, że diagnozy psychiatryczne są dla pacjentów często mało zrozumiałe i budzą lęk. Powyżej wymieniamy niektóre nazwy chorób i zaburzeń psychicznych, które leczymy w naszej poradni zdrowia psychicznego w Pruszkowie. Uważamy, że do naszej Kliniki zgłasza się przede wszystkim Człowiek ze swoim cierpieniem, a naszym wspólnym celem jest usunąć to cierpienie i przywrócić pacjentowi pełną sprawność. Niektóre diagnozy psychiatryczne (np. schizofrenia, ciężka depresja) budzą grozę, potęgowaną dodatkowo często przez stereotypowe ukazanie problemów psychicznych w popkulturze. Sama diagnoza w psychiatrii jest pewną wskazówką co do metod leczenia, obrazu choroby i jej przebiegu. Należy jednak podkreślić, że każdy pacjent borykający się z zaburzeniami psychicznymi choruje inaczej, u każdego może być inny przebieg choroby i nigdy rozpoczynając leczenie nie możemy zakładać negatywnego finału choroby. Z obserwacji tej wynika wniosek, że na specjalistyczne leczenie psychiatryczne i psychoterapię nigdy nie jest za późno. Każde cierpienie psychiczne, które zaburza nasze funkcjonowanie, nie ustępuje pomimo prób samodzielnego sobie z nim poradzenia, powinno skłaniać nas do wizyty u psychiatry lub psychoterapeuty. Jeżeli zauważamy zmianę w naszym dotychczasowym funkcjonowaniu, narastające trudności w wypełnianiu codziennych obowiązków, wycofanie z relacji społecznych, zaburzenia snu, lęk, brak sił, utratę dotychczasowych zainteresowań, powinno być to dla nas sygnałem, że nasze zdrowie psychiczne jest zagrożone. Czasami sami nie jesteśmy w stanie dostrzec pierwszych symptomów zbliżającego się kryzysu psychicznego. Zaufajmy wtedy naszym bliskim, którzy w trosce o nas, często jako pierwsi sugerują wizytę u psychiatry lub psychoterapeuty. Niestety ciągle wielu pacjentów zwleka z pierwszą konsultacją u specjalisty zdrowia psychicznego, co znacznie opóźnia podjęcie odpowiedniego leczenia, powoduje dłuższy okres niesprawności i często konieczność zastosowania bardziej skomplikowanych działań leczniczych. Medycyna z w ciągu ostatnich kilku dekad poczyniła znaczne postępy w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych. Tak jak w onkologii diagnoza choroby nowotworowej przestała być wyrokiem, tak samo doświadczenie choroby psychicznej nie oznacza obecnie konieczności izolacji i niemożności realizacji swoich celów życiowych. Warunkiem jest tylko podjęcie odpowiedniego leczenia łączącego w razie potrzeby zastosowanie nowoczesnych leków i psychoterapii. Zapraszamy do naszej Kliniki Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl