Leczenie zaburzeń związanych z przewlekłym stresem

Nasz ośrodek w Pruszkowie oferuje, dzięki współdziałaniu psychiatrów i psychoterapeutów, wszechstronne podejście do leczenia skutków długotrwałego stresu. Zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowanie leczeniem zaburzeń związanych ze stresem w naszej klinice

Wpływ przewlekłego stresu na codzienne życie

Stres to fizjologiczna odpowiedź na wymagające adaptacji wydarzenia w życiu człowieka. Może on działać zarówno stymulująco, jak i obciążająco na psychikę. Reakcja na stres zależy od wielu czynników, w tym od intensywności stresorów, czasu ich działania i skuteczności przyjętych przez osobę strategii radzenia sobie z nimi. Przewlekły stres ma szczególnie negatywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Zaburzenia adaptacyjne to jeden z często diagnozowanych problemów psychicznych wywołanych stresem, które bywają błędnie interpretowane jako depresja. Charakterystyczne dla tych zaburzeń jest pogorszenie nastroju, lecz ich specyfika różni się od depresji; nastrój osoby dotkniętej może ulec poprawie w zależności od zmieniających się okoliczności. Zaburzenia adaptacyjne mogą trwać miesiące i często ustępują po wyeliminowaniu stresującego czynnika. Są one reakcją na różnorodne wyzwania, takie jak problemy w rodzinie, niepewność finansowa, strata pracy, stan zdrowia czy inne życiowe przeciwności.

Objawy zaburzeń adaptacyjnych

Symptomy zaburzeń adaptacyjnych wahają się w zakresie intensywności. U niektórych osób mogą one objawiać się ledwie zauważalnym niepokojem i mało wpływać na codzienne życie, często znikając samoistnie po ustąpieniu stresujących okoliczności. W przypadkach silniejszego nasilenia, zaburzenia te mogą jednak poważnie zakłócać normalne funkcjonowanie, w tym zdolność do pracy. Osoby te mogą doświadczać wzmożonego lęku, zaniepokojenia i obaw dotyczących przyszłości, a także zauważalnego zmniejszenia chęci do działania, spadku aktywności życiowej i izolacji społecznej. Często opisują one swój nastrój jako zmienny, podlegający wpływowi otoczenia, z problemami ze snem i apetytem. Drażliwość i problem z zarządzaniem emocjami są również typowymi reakcjami na stres, podobnie jak rozproszenie uwagi i koncentracji, co może przekładać się na niższą efektywność w miejscu pracy.

Leczenie przewlekłego stresu w naszej klinice

Lekkie zaburzenia adaptacyjne, które nie wpływają poważnie na codzienne funkcjonowanie, często mijają bez interwencji terapeutycznej po wyeliminowaniu stresu. Natomiast zaburzenia z intensywniejszymi symptomami, które zakłócają życie codzienne, wymagają profesjonalnej opieki medycznej. Konsultacja z psychiatrą może prowadzić do wdrożenia terapii farmakologicznej, z użyciem leków antydepresyjnych o działaniu przeciwlękowym oraz, w niektórych przypadkach, krótkotrwałego przyjmowania środków nasennych i uspokajających. Psychoterapia stanowi istotny element leczenia, ponieważ pozwala na zmniejszenie objawów i rekonfigurację nieefektywnych metod radzenia sobie ze stresem, co przyczynia się do zapobiegania powrotom problemów w przyszłości. Eliminacja źródeł stresu jest również krytyczna i może wiązać się z koniecznością zmian w życiu pacjenta, włączając w to możliwość czasowego zwolnienia z obowiązków zawodowych, zwłaszcza gdy praca jest przyczyną stresu.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl