Leczenie zaburzeń nerwicowych

W naszej klinice otrzymają Państwo specjalistyczne leczenie zaburzeń nerwicowych. Zapraszamy Państwa do skorzystania z pomocy naszych lekarzy i kontaktu z kliniką. 

Czym jest zaburzenia nerwicowe?

Nerwica to często używany termin w potocznym języku dla określenia różnych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Obecnie określenie to nie jest używane w obowiązujących klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych. W przeszłości nerwicą określano zaburzenia psychiczne których wspólną cechą jest lęk. Zaburzenia nerwicowe od zburzeń psychotycznych odróżniało niewystępowanie w nich urojeń i omamów oraz zachowany krytycyzm w stosunku do doświadczanych objawów. Przyczynę powstawania zaburzeń nerwicowych upatruje się w czynnikach psychologiczno-emocjonalnych, trudnych doświadczeniach z dzieciństwa, nadmiernym obciążeniem stresem. W ostatnich dekadach coraz więcej badań wskazuje również na biologiczne i genetyczne tło zaburzeń nerwicowych. Obecnie termin zaburzeń nerwicowych zastąpiono szeregiem szczegółowych określeń diagnostycznych takich jak zaburzenia lękowe w postaci fobii, inne zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia występujące pod maską somatyczną i inne zaburzenia nerwicowe. Powyższe kategorie diagnostyczne mają również liczne podkategorie. Podział ten wydaje się skomplikowany, dlatego w potocznym języku nadal używa się terminu nerwica dla określenia problemów zdrowia psychicznego związanych z lękiem i stresem.

Jakie są objawy nerwicy?

Z powyższego opisu terminu nerwicy wynika że obraz zaburzeń nerwicowych może być bardzo różny. Wprawdzie wspólnym mianownikiem tych zaburzeń jest lęk, ale już każdy pacjent może go odczuwać inaczej. W zaburzeniach nerwicowych mogą występować napady paniki, lęk uogólniony, fobie związane z konkretnymi sytuacjami lub przedmiotami, obawy o zachorowanie na poważną chorobę fizyczną, objawy depresyjne. Często lęk występuje pod postacią objawów fizycznych. Pacjenci obawiając się o swoje zdrowie wykonują liczne badania diagnostyczne i odwiedzają różnych specjalistów. Doznania te należy odróżnić od symulacji. Pacjent z nerwicą rzeczywiście odczuwa określone dolegliwości somatyczne takie jak przyspieszenie rytmu serca, ogólne osłabienie, zawroty głowy, duszność i po pewnym czasie dopuszcza możliwość ich psychicznego podłoża. Nie jest w stanie natomiast tych objawów kontrolować, co często doprowadza do ograniczenia aktywności, wycofania się z relacji społecznych, unikania sytuacji lękorodnych i niekiedy do poważnych zburzeń w funkcjonowaniu. Pacjenci często wyrażają obawą czy z nerwicy może rozwinąć się poważniejsza choroba psychiczna. Nie ma obecnie dowodów aby zaburzenia nerwicowe mogły być przyczyną zaburzeń psychotycznych takich jak schizofrenia. Natomiast długo nieleczona nerwica i związany z nią dyskomfort i zaburzenia w funkcjonowaniu mogą doprowadzić do rozwinięcia się pełnoobjawowego epizodu depresyjnego. Nie należy zatem zwlekać i w przypadku dostrzeżenia u siebie objawów nerwicowych warto zgłosić się na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną w naszej klinice w Pruszkowie.

Jak leczymy nerwicę?

Skoro przyczyna nerwic tkwi w mechanizmach psychologicznych i emocjonalnych logiczną konsekwencją jest obserwacja, że psychoterapią jest podstawą leczenia tych zaburzeń. W zaburzeniach nerwicowych pomocna okazuje się zarówno psychoterapia indywidualna jak i grupowa. Obecnie psychoterapeuci pracując w różnych nurtach psychoterapeutycznych dysponują szeroką gamą narzędzi w walce z nerwicami. W Klinice Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie uzyskacie Państwo kompleksową pomoc doświadczonych psychoterapeutów w uporaniu się z zaburzeniami nerwicowymi. Czasami przy bardziej nasilonych objawach konieczne jest zastosowanie przez specjalistę psychiatrę odpowiednich leków. Dobrze dobrane leki w połączeniu z psychoterapią często są najskuteczniejszą i najszybsza drogą do poradzenia sobie z nerwicą. W naszej klinie w Pruszkowie możecie Państwo uzyskać właśnie taką kompleksową pomoc.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl