Zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia psychotyczne są problemem społecznym budzącym ogromne obawy. Najczęściej kojarzone są z ciężkimi przypadkami wymagającymi leczenia w szpitalach psychiatrycznych, gdzie pacjenci nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Jest to zawężone postrzeganie wynikające z braku świadomości problemu.

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z usług doświadczonego psychiatry. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. Wspólnie opracujemy drogę ku zdrowiu psychicznemu!

Przyczyny zaburzeń psychotycznych

Nie ma jednej prostej przyczyny zaburzeń psychotycznych. Mogą one występować w przebiegu różnych chorób somatycznych, być konsekwencją przyjmowania substancji psychoaktywnych, traumatycznych przeżyć, ale w wielu przypadkach przyczyna jest trudna do ustalenia.

Czynniki zewnętrzne jak narkotyki, dopalacze, mogą wywoływać omamy i urojenia, co może doprowadzić do uszkodzenia układu nerwowego. Do czynniki zewnętrznych również należy zaliczyć silne czynniki stresowe takie jak śmierć bliskiej osoby, bycie świadkiem zamachu, doświadczenie agresji, gwałtu.
Objawy zaburzeń psychotycznych:
Zaburzenia psychotyczne zaburzają postrzeganie chorego, co doprowadza do zmian w jego zachowaniu. Ważną cechą zaburzeń psychotycznych jest brak krytycznej ich oceny przez osobę chorą. Pacjent nie zdaje sobie zwykle sprawy, że przeżycia których doświadcza są nierealne i wynikają z zaburzonego funkcjonowania mózgu.

Objawy zaburzeń psychotycznych

Zaburzenia psychotyczne najczęściej występować pod postacią

– urojeń (prześladowczych, ksobnych, dziwacznych, owładnięcia, religijnych, wielkościowych, winy, kary)
– omamów (słuchowych, wzrokowych, węchowych, dotykowych)
Pojawienie się zaburzeń psychotycznych często objawia się
– wycofaniem z relacji społecznych
– brakiem energii i motywacji
– zaburzeniami postrzegania oraz myślenia
– lękiem
– dziwacznymi zachowaniami
– bezsennością
– drażliwością
– zachowaniami agresywnymi lub tendencjami samobójczymi

Leczenie zaburzeń psychotycznych

Proces leczenia zaburzeń psychotycznych należy rozpocząć od diagnozy przez specjalistę psychiatrę. Poprzez wykonanie odpowiednich badań i konsultacji innych specjalistów należy dążyć do ustalenia przyczyny choroby. Podstawą leczenia zaburzeń psychotycznych jest farmakoterapia, czyli przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych. Leczenie powinno uwzględniać również psychoterapię uświadamiającą chorego o jego problemie i pomagającą wypracować metody radzenia sobie z przypadłością.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl