Terapia poznawczo-behawioralna

Jak leczyć zaburzenia lękowe i depresyjne? Istnieje wiele metod terapeutycznych, które mogą pomóc. Jedną z nich jest terapia poznawczo-behawioralna, prowadzona przez naszych wykwalifikowanych specjalistów. Czym dokładnie jest ta forma terapii i czy jest skuteczna? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. Wspólnie opracujemy drogę ku zdrowiu psychicznemu!

Definicja i cel terapii poznawczo-behawioralnej

Nasze życie jest silnie związane z emocjami, które wpływają na psychikę i kształtują nasze wzorce zachowań. Niekiedy te wzorce mogą być nieodpowiednie i przeszkadzać nam w funkcjonowaniu. Emocje mają również wpływ na nasze postawy, mogą być zarówno pesymistyczne, jak i optymistyczne. Doświadczenia życiowe nie zawsze prowadzą do wykształcenia zdrowych wzorców zachowań, a negatywne emocje mogą zakłócać naszą równowagę psychiczną. Często problemy te nie są natychmiast zauważalne i mogą ujawnić się nawet po wielu latach. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga identyfikować nieprawidłowości w naszej psychice oraz wypracować zdrowsze modele zachowań, które przyczyniają się do poprawy zdrowia psychicznego.

Przebieg terapii poznawczo-behawioralnej

W trakcie terapii skupiamy się na aktualnych źródłach problemów, dążąc do ich rozwiązania. Współpraca z psychoterapeutą jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga nam określić źródła tych problemów, co stanowi kluczowy element na drodze do zdrowia psychicznego. W trakcie diagnozy uwzględniamy bodźce, które wywołują konkretne zachowania oraz rodzaj zachowań w kluczowych momentach, analizując również towarzyszące pacjentowi myśli i emocje.

Kluczowe elementy terapii poznawczo-behawioralnej to:

  • Część poznawcza terapii: W ramach tej części terapii psychoterapeuta analizuje związek między myślami, zachowaniami a emocjami pacjenta, starając się zidentyfikować nieprawidłowości oraz wpływ negatywnych przekonań na psychikę.
  • Część behawioralna terapii: W tej części terapii testowane są różne metody i techniki, które pomagają pacjentowi zauważyć nieprawidłowości w swoim zachowaniu i stopniowo wprowadzać zdrowsze wzorce postępowania, zastępując negatywne nawyki.

Kiedy skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej?

Terapia poznawczo-behawioralna jest zalecana dla osób zdiagnozowanych z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, stany lękowe czy nerwice. Jest to uznane narzędzie terapeutyczne, które uczy pacjentów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dlatego zalecamy skorzystanie z tej terapii dla osób doświadczających problemów związanych ze stresem, takich jak nadmierny stres w pracy.

 

Jeśli borykasz się z zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi, terapia poznawczo-behawioralna może być skutecznym narzędziem na drodze do poprawy zdrowia psychicznego. Skonsultuj się z naszymi specjalistami, którzy zapewnią profesjonalną pomoc i wsparcie, pomagając Ci odnaleźć drogę do poprawy samopoczucia.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl