Jak zadbać o psychikę osób starszych?

Dbanie o zdrowie psychiczne osób starszych jest bardzo ważne. Jest to bowiem grupa społeczna, która wymaga szczególnej i często specjalistycznej opieki. Są to bowiem osoby bardzo często chore, niepełnosprawne i nawet wykluczone. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie bezpieczeństwa i wzbudzenie zaufania.

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z usług doświadczonego psychiatry i psychologa. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. Wspólnie opracujemy drogę ku zdrowiu psychicznemu!

Czy izolacja wpływa na kondycję psychiczną seniorów?

Izolacja oraz samotność to czynniki, które negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne wielu osób, w szczególności seniorów. Pandemia COVID-19 znacznie wpłynęła na pogłębienie wielu chorób psychicznych. Osoby starsze zostały bowiem odcięte od swoich opiekunów i rodzin, czasami nawet na kilka tygodni. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zły stan psychiczny u seniorów bardzo często skutkuje występowaniem objawów somatycznych. Izolacja powoduje wiele chorób o podłożu stresogennym, które są niezwykle ciężkie do wyleczenia. Izolacja społeczna oraz osamotnienie może również powodować zaburzenia psychiczne, jak depresja i zaburzenia lękowe, ale również przyczynić się do wzrostu podatności organizmu na różne choroby serca.

W jaki sposób wspierać zdrowie psychiczne seniora?

Bardzo ważnym aspektem wspierania seniora jest zachęcanie go do podtrzymywania bliskich relacji z przyjaciółmi oraz z rodziną. Obecnie pomocnymi narzędziami okazują się komunikatory internetowe. Nauczenie korzystania seniora z telefonu, a nawet z internetu może okazać się niezwykle cenne. Rodzina, która chce poprawić zdrowie psychiczne seniora powinna używać różnych metod.

Czy arteterapia pomaga osobom starszym?

Wielu specjalistów poleca arteterapię, która jest związana z fotografiami. Na starsze osoby dobry wpływ ma oglądanie zdjęć ze swojego życia, ale również tworzenie z bliskimi albumów, czy opowiadanie historii związanych z daną fotografią. Arteterapia z użyciem fotografii z pewnością:
– zwiększa więź bliskich z seniorem,
– poprawia samopoczucie seniora,
– poprawia stan fizyczny i psychiczny seniora,
– pozwala pozytywnie podsumować osobie starszej całe swoje życie.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl