Czym jest alkoholizm?

Alkohol jest jedną z najpopularniejszych używek. Spożycie każdej, nawet najmniejszej ilości alkoholu ma wpływ na nasz organizm. Zbyt częste spożywanie alkoholu nieuchronnie prowadzi do rozwoju poważnych chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych i może doprowadzić do pojawienia się uzależnienia.

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z usług doświadczonego psychiatry. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. Wspólnie opracujemy drogę ku zdrowiu psychicznemu!

Co to jest uzależnienie od alkoholu?

Alkoholizm jest często występującą chorobą, której głównym objawem jest konieczność regularnego przyjmowania alkoholu przez osobę uzależnioną, aby „normalnie” funkcjonować. Niestety regularne przyjmowanie alkoholu jest ślepą uliczką i ostatecznie doprowadza do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Nadmierne spożywanie alkoholu doprowadza nieuchronnie do rozwoju szeregu przewlekłych i groźnych schorzeń np. choroby układu krążenia, marskość wątroby, nowotwory, uszkodzenie układu nerwowego.

Przyczyny alkoholizmu

Źródła alkoholizmu możemy podzielić na cztery kategorie:
– Społeczne, kiedy otoczenia wywiera na nas presję przyjęcia substancji, a jej dostępność jest swobodna.
– Genetyczne, kiedy w naszej rodzinie występowały przypadki alkoholizmu
– Środowiskowe, kiedy funkcjonujemy w grupie osób uzależnionych i nie doświadczamy innego wzorca zachowań
– Psychologiczne, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z własnymi problemami np. stres w pracy.

Objawy alkoholizmu

Utrata kontroli nad ilością i częstością przyjmowania substancji i negatywny wpływ spożywania alkoholu na różne sfery życia są objawami, które powinny nas zaalarmować, że wkraczamy na ścieżkę prowadzącą do uzależnienia. Następnymi objawami alkoholizmu są:

– Silne pragnienie wypicia alkoholu
– Zwiększona tolerancja na alkohol
– Utrata kontroli nad swoim zachowaniem i emocjami (np. zachowania agresywne)
– Częste picie znacznych ilości alkoholu
– Dominacja alkoholu nad innymi aspektami życia np. rodzina, praca.

Leczenie alkoholizmu

Pierwszym krokiem jest właściwe zdiagnozowanie problemu. Następnie kluczowym elementem leczenia jest samouświadomienie. Niemożliwe jest podjęcie pełnej terapii, kiedy alkoholik będzie przekonany, że jest zdrową jednostką – w takiej sytuacji wszystkie metody leczenia będą nieskuteczne.

Podstawowa metoda leczenia alkoholizmu opiera się na terapii odwykowej czyli psychoterapii pomagającej osobie uzależnionej zrozumienie jego problemu. Psychoterapia ułatwia choremu poznanie mechanizmów uzależnienia, uczy kontroli emocji bez potrzeby sięgania po alkohol, uświadamia szkody związane z uzależnieniem i korzyści życia w trzeźwości. Terapia odwykowa wykorzystuje metody terapii poznawczo-behawioralnej przeprowadzonej indywidualnie lub grupowo (Anonimowi Alkoholicy).

Nowoczesne leczenie uzależnienia od alkoholu powinno być holistyczne. Konieczne jest leczenie chorób somatycznych będących konsekwencją nadużywania alkoholu. Bardzo istotne jest leczenie zaburzeń psychicznych towarzyszących alkoholizmowi. Znaczny odsetek pacjentów uzależnionych wymaga leczenia psychiatrycznego z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu, a niekiedy zaburzeń psychotycznych. Obecnie są również dostępne nowoczesne leki wspomagające ograniczenie ilości spożywanego alkoholu i utrzymanie abstynencji.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl